Creem formats, els presentem i els produïm.

Benvinguts a Sidecar Media

Sobre nosaltres

Sidecar Media és una productora formada per Marta Ribalta, Joan Maria Pou i Eva Merseguer.

Després de treballar per diferents productores i amb més de 15 anys d’experiència en el sector audiovisual (televisió, ràdio, publicitat, teatre i esdeveniments), vam decidir crear Sidecar Media, amb l’objectiu d’oferir, a altres productores, canals de televisió o qualsevol mitjà audiovisual, un servei de creació de continguts i producció.

Què fem?

Creem formats, els presentem i els produïm.

Creació de formats

Ens encanta crear formats des de zero. Pensem la idea, el·laborem una bíblia i el posterior desenvolupament del format. A més, podem oferir un servei de guió i continguts per a productores que vulguin externalitzar aquest departament o a empreses que tinguin projectes d’aquest caire.

Producció de Projectes

Oferim diferents formes de produir per a tercers, ja bé sigui a través de co-produccions amb altres productores o cadenes, o bé com a service per a productores i agències.

Altres Projectes

També podem crear i produir projectes més enllà de l’àmbit audiovisual, com gales (hem fet les de los Premios Feroz, 40 Music Award…), organitzar esdeveniments ( vam fer el I Congrès de PNI a Espanya), vídeos corporatius per empreses i spots de publicítat.

Comencem!